Hästens vattenbehov är 
5 till 15 liter vatten 
per 100 kg kroppsvikt 
per dygn!

Vattenkoppen
bör ha ett flöde på
8 liter per minut!

Om hästen själv får välja
- dricker den helst ur hink

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

 

Läs mer om nyheter på…

 

à [blogg.hippossage.se]

 

…………………………………....

 

Länkar

 

Sveriges Lantbruksuniversitet

 

Nordiska Hästmassörers Förbund

…………………………………....

Välkommen

 

§   Startsida

 

Massage

 

 

Foder & Näring

 

Häst

Idisslare

Gris

Fjäderfä

Hund

Katt

 

Produkter

 

§    Produktsida - försäljning

 

Priser, Tider & Bokning

 

§      Priser, tider & arbetsområde

§      Bokning & kontakt

 

Hästens behov

 

Hästen är ett vandrande och betande djur som i det fria lever mestadels av gräs, men även av örter och blad. Det är normalt ett producerande djurslag där hondjuren får föl varje år och energin hon får i sig genom sitt foder går åt till att försörja sig själv och sitt växande föl. Handjuren lever som hingstar och mycket energi går åt att betäcka ston, för att föra generna vidare. 

 

Idag har vi en eller några sällskaps- och/eller ridhästar som vi håller i våra stall och får gå några veckor på sommarbete, för att få lite frihet och återhämtning. Handjuren är oftast kastrerade och gör inte gång på extra energi som hingstarna gör. Våra ston får kanske något enstaka föl under sin tid. Tävlingshästarna inom trav och galopp samt andra högpresterande hästar har högre näringsbehov jämfört med ridhästen som används inom dressyr och hoppning. Visst får våra ridhästar motion – mer eller mindre – men energin som går åt är oftast inte lika mycket som de får i sig i det foder vi ger. Behovet av kraftfoder är inte så stort som vi ofta tror. För att kunna beräkna en foderstat så att den stämmer med det behov hästen har - vad gäller energi, protein och mineraler - måste grovfodret vara analyserat.

 

Fråga alltid efter analysresultat när du köper ditt hö eller ensilage!

 

Om man inte har någon analys på sitt grovfoder kan man bara uppskatta en foderstat efter hästens näringsbehov, vilket kan bli dyrt i längden om man ger sin häst för mycket – eller för lite – än det behov som finns. Det är också svårt att veta mineralbalansen i den totala foderstaten man ger. Obalanserad foderstat kan bidra till att din häst blir sjuk.

 

Utefter grundbehovet av grovfoder räknar man ut om hästen har behov av mer foder, vilket helst kompletteras med mer grovfoder. Även lusern, betfor, morötter, havre eller korn går bra i mindre mängder beroende på prestationer.

 

En häst klarar sig normalt på vatten och ett friskt och näringsrikt bete, hö och/eller ensilage.

 

 

Exempel

 

Hästens dagliga foderstat

- om hästen inte går på gräsbete -

bör bestå av:

 

Minst 1kg torrsubstans (ts) grovfoder/100 kg häst.

 

Alltså, om hästen väger 500kg ska den ha 5kg ts grovfoder.

 

Detta motsvarar ungefär 6kg hö vilket är minimimängden hästen behöver för att mag- och tarmsystemet ska fungera på ett korrekt sätt.

 

Om hästen får för lite grovfoder kan den få bristsjukdomar, icke fungerande tarmflora, får lös/hård träckavgång och hästen får lättare kolik.

 

 

Ungefärliga mått

Hö: 15 % vatten (85 % ts)

Hösilage: 40 % vatten (60 % ts)

(är egentligen bara ett torrt ensilage)

Ensilage: 60 % vatten (40 % ts)

Faktura eller Kontant betalning

Copyright © HIPPOSSAGE 2008

Innehar F-skattsedel

Ansvarsförsäkrad genom NHMF

 

 

 

Vi tillverkar hästboxar

- enligt dina önskemål!

 

 

www.smisthorp.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

Vill Ni annonsera?

Kontakta mig för mer info!

……………………….................